Trygt boligkøb i Spanien

Købsprocedure

Ved køb af en ”off-plan” ejendom kan man i sagens natur ikke tage og føle på det man køber. Men normalt har byggefirmaet opført en ”Piso Piloto”, som er et prøvehus. Her kan du se materialevalg samt kvalitet af byggeriet.

De nybyggerier som jeg udbyder er fra yderst veletablerede byggefirmaer med mange tidligere projekter, gode ry og velfinansierede. Danilservice har på forhånd checket alle vore salgsprojekter efter og sikret at de har alle papirer i orden, såsom: har byggefirmaet byggetilladelse? ejer de grunden de bygger på? Har byggefirmaet tegnet en byggeforsikring (Denne byggeforsikring dækker i 10 år fra overdragelsen. Dog er det kun væsentlige konstruktions fejl samt andre væsentlige skader som er dækket. Hvis der knækker en flise eller andre mindre skader, skal de påpeges inden for kort tid efter overtagelsen)

Når boligen er fundet og købet skal afsluttes er proceduren følgende
Man starter med at underskrive en reservationskontrakt og samtidigt betaler man et reservationsgebyr på € 3.000,-. (dette beløb har hidtil været standard for alle byggefirmaer, men på det sidste har vi set flere byggefirmaer som har forlangt et højere beløb i reservationsgebyr). indenfor ca. 4 uger efter underskrives en egentlig købsaftale. Ved underskrift af denne skal man betale udbetalingen, normalt fra 30 % til 50 % af købsprisen. Ved skødeskrivningen forfalder restbeløbet. Hvilken %-sats der betales i udbetaling er afhængigt af de enkelte byggefirmaer. Nogle kan vi forhandle med, andre har meget faste satser.

Købskontrakten skal indeholde en tegning der specifikt markerer hvor i komplekset ejendommen kommer til at ligge. Det skal også fremgå hvilken etage boligen ligger på, hvis det er en lejlighed der er tale om.

Inden købskontrakten underskrives og udbetalingen betales, vil Danilservice gå kontrakten igennem for at sikre at den overholder spansk lov og at der ikke står noget i kontrakten som ikke er aftalt. Danilservice vil samtidigt stille krav om at byggefirmaet stiller bankgaranti for udbetalingen.

Købsprocedure ved køb af brugte boliger
Første skridt når man har fundet den bolig man ønsker er at lave en skriftlig reservationsaftale mellem køber og sælger.
Denne aftale er som regel kun en eller to A4 sider, hvori der angives begge parters navn, adresse, identifikation af boligen det drejer sig om, den aftalte pris, samt et reservationsbeløb der skal betales af køberen ved underskriften.
Reservationsbeløbet er på € 3.000,- og bliver holdt af ejendomsmægleren. Hvis man fortryder købet, mister man hele beløbet.
Med reservationsaftalen i hånden har man en måned til at arrangere vurdering (hvis der skal lånes penge til købet), og sikre sig at alle forhold omkring ejendommen er i orden (ejerforhold, gammel gæld på ejendommen, osv.). Her er det selvfølgelig essentielt at Danilservice er involveret for at sikre imod overraskelser.
Næste skridt er en købsaftale, hvilket er en fuldt bindende aftale omkring alle aspekter af handlen. Dette inkluderer en aftale omkring betaling for el, vand, fællesudgifter osv. (Her i Spanien arbejder man normalt ikke med refusionsopgørelser som man gør i Danmark. Sælger skal have betalt alle forbrugsafgifter indtil skødet skrives og fra den dag overtager køberne alle betalinger), der aftales også hvilke hvidevarer og møbler der er inkluderet i handlen, men mest vigtigt: overtagelsesdato og en udbetaling på normalt 10 % af skødeprisen.