Trygt boligkøb i Spanien

Løbende udgifter

Ud over eventuelle rente- og låneudgifter, er der andre løbende udgifter der skal tages i betragtning, hvad enten boligen bliver brugt som helårs- eller sommerbolig.

Ejendomsskatter
Lokalskat (IBI) er beregnet på basis af den officielle vurdering af ejendommen, men procenten er forskellig alt efter hvilken kommune ejendommen er beliggende i.

Efter danske forhold, er ejendomsskatten relativt lav. For en almindelig lejlighed eller et rækkehus, drejer det sig generelt om mellem € 250,- og € 800,-.

Hvis ejeren ikke er fastboende (resident), skal der ligeledes regnes med en særskilt formueskat (”Valor Catastral”), den beregnes af friværdien.

De spanske skatter kan dog modregnes i den danske ejendomsværdiskat på 1 %, som man skal betale af sin spanske bolig til det danske skattevæsen.

Fællesudgifter
De fleste boliger vil være del af en ”Urbanization”, og derved have en grundejerforening der tager sig af fællesarealer og indkræver fællesudgifter.
Fællesudgifterne afhænger meget af hvilke faciliteter bygningen har, såsom swimmingpools, motionscenter, tennisbaner, fællessatellit TV, samt administrationskontor og sikkerhedsvagter. Normalt ligger det fra € 250,- til € 650,- men kan i nogle fællesforeninger være højere. Udgiften afhænger helt af hvilke services der er indeholdt i fællesforenings udgiften og hvor mange boliger der er til at betale de samlede udgifter.

Renovation
Alle ejendomme bliver pålagt et årligt beløb for affaldsafhentning, der bliver fastsat af kommunen. Hvis ejendommen er del af en større Urbanization, er dette beløb som regel mindre end € 100 per år.

Elektricitet og Vand
Elektricitet og vand, som afregnes efter måler, er generelt noget billigerer end i Danmark. Dog er specielt El steget en del gennem de sidste år, så de nærmer sig danske forbrugspriser.

Forsikring
I Urbanizationer tager grundejerforeningen sig af forsikringen af selve bygningen (f.eks. mod brand); men uheld såsom vandskade, der måske berører underboen, indbrud og indboforsikring er naturligvis ejerens ansvar. Præmiens størrelse afhænger af værdien af indboet samt af ejendommens alder, men normalt vil den være på mellem € 250,- og € 500,-.

Jeg vil anbefale at man tegner forsikring igennem Danilservice, da de er dansktalende. Det gør det meget nemmere hvis man får en skade, idet de så er behjælpelig med at lave anmeldelsen.

Skatterepræsentant
Enhver der ejer en ejendom i Spanien skal indgive en selvangivelse. Hvis du ikke er særdeles god til spansk selv, eller har lyst til at sætte dig ind i hele det spanske skattesystem, er det nødvendigt at udpege en skatterepræsentant, som kan opgøre din skat og indbetale den. (Det er nu lovpligtigt at du skal udpege en spansk skatterepræsentant, men du må gerne selv stå for din selvangivelse alligevel).
Hvis du kun har selve ejendommen at deklarerer, bør det ikke koste mere end € 150,- til € 300,- pr. år.

Jeg kan anbefale jer at bruge Danilservice som jeres skatterepræsentant. Det er ikke lykkedes mig at finde et firma som kan gøre det billigere end dem og jeg har spurgt mange steder. Der er så også lige den ”lille” fordel at Pia taler dansk, engelsk og spansk.